Nordiska museet

Nordiska museet

Nordiska Museet grundades av Artur Hazelius 1873 och är idag Sveriges största kulturhistoriska museum. Museet var hans egen idé och skapelse. Han samlade föremål och minnen, som skulle berätta om gångna tider för framtida generationer.

 

I Nordiska museets samlingar finns cirka 1,5 miljoner föremål. Där i samlingen finns 73 museiföremål som kommer från Hannäs, och 40 av dessa föremål har förmedlats av Artur Hazelius själv. Museet har ett rikt kulturhistoriskt arkiv med en fotosamling med cirka 6 miljoner bilder. Museets bibliotek omfattar cirka 3 800 hyllmeter.


Nordiska museet sände ut frågelistor med olika ämnen till fasta meddelare i hela landet. Ortsmeddelarna antogs ha god förankring på hemorten och hade till uppgift att beskriva de lokala förhållandena. Nödvändiga upplysningar inhämtades från minnesgoda, gärna äldre personer.

 

Hannäs ortsmeddelare till Nordiska museet var:

Carlsson Adolf Vilhelm, född 1859 i Bredal Nybygget

Carlsson Gustav, född 1900 i Ståltorp, bodde senare i Grävsätter Lugnet

Johansson Gustav, bodde i Bredal NybyggetArtur Hazelius (1833-1901) vistades under fem år i sin ungdom 1842-1847 hos Ture Ekenstam i komministergården i Hannäs. Han besökte senare Ekenstam tillsammans med sin fru Sofia. Hazelius sa längre fram om sin tid i Hannäs:


”Bland de många andra stämningar och intryck jag rönt under ett tämligen skiftesrikt liv, måste jag till de djupast verkande räkna dem jag erfor under min vistelse i den lilla komministergården i Hannäs i Småland där jag tillbragde fem lyckliga barnaår. I hjärtat av Tjust, i en natur, typiskt nästan idealiskt svensk, blef jag förtrogen med naturen och folket. Dessa år gåfvo mig intryck för livet.”Hannäs kyrka och Prästgård. Teckning av Sofia Hazelius 1865.Om Nordiska Museet samt Artur och Sofia Hazelius


Svar från meddelare