Magasin

Hembygdsgården Domarvik - Magasin


Byggnader

Magasinet 2016.

Stina med en kalv i knät, och magasinet i bakgrunden.

Magasinet byggdes 1938 och användes för förvaring av säd.


Magasinet innehåller en samling med äldre redskap från jordbruk, hushåll, mm. Här finns även två stockbåtar och ett nät för vargfångst. Under sommarhalvåret finns här pärmarna med äldre fotografier från bygden.

Ursprungliga byggnader
Nyuppförda byggnader

Hitflyttade byggnaderKulturlämningar