Smedja

Hembygdsgården Domarvik - Falla Smedja


Byggnader

Smedjan i Domarvik 2004.

Smedjan i Falla 1999.

Smedjan flyttades från Falla  1999, och var klar för invigning i Domarvik 2001.


Det är okänt hur gammal smedjan är. Sture Pettersson, som är uppväxt i Falla, minns att man använde den, troligen för sista gången, någon gång på 1930-talet i samband med att veterinären var där för att bota en sjuk häst.


Smedjan stod högt uppe på en kulle i Falla, alldeles vid kanten av ett grustag, med ett hörn ute i fria luften. Byggnaden var i dåligt skick, murstocken var helt nedrasad, taket hade stora hål, och undre stockvarvet var ruttet. De enda inventarier som fanns kvar var bälgen och kubben för städet.


 

Under sommaren 1999 rensades och förstärktes byggnaden och en ny grund iordningställdes i Domarvik. Till hösten skedde själva flytten. Huset  lyftes  med en grävmaskin på en vagn för vidare transport efter traktor till Domarvik.


Sommaren och hösten 2000 restaurerades huset. Undre stockvarvet byttes ut, nytt tak lades, och dörrar och luckor tillverkades. Efter mycket ”stenpusslande” murades ässjan och murstocken upp. Ässjan är murad av samma stenar som  i Falla. Alla mushål i bälgen lappades. Våren 2001 monterades  bälgen, och det  inhandlade städet kom på plats på den ursprungliga kubben.

Vid föreningens 50-årsjubileum 2001 invigdes smedjan av  Gurly Fredriksson, representant för familjen Fredriksson som skänkte smedjan till föreningen.

Gösta "Bolle" Karlsson var smed för dagen.

Med Emil Bengtsson som smed dunkar hammarslagen åter i smedjan.

Ursprungliga byggnader
Nyuppförda byggnader

Hitflyttade byggnaderKulturlämningar