Arkiv

Arkiv

Arkivdokument

Arkivet


Det är mycket viktigt att ta hand om arkivet!

 

Hembygdsrörelsen skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Arkiven är kunskap som måste föras mellan generationerna, information som ska föras vidare till framtiden. Arkivet är för evigheten, för all tid vi människor har kvar här på jorden.

 

I hembygdsföreningens arkiv bevaras och berättas den lokala bygdens skriftliga historia.  Arkivet är till för att spara minnen, berättelser, idéer, bevis, information, sagor och tankar. Vi glömmer fort!


Hembygdsföreningen som arkivinstitution är ansvarig för de handlingar som lämnats in till föreningen under åren, och måste ha koll och kontroll på dessa. Föreningens arkivansvarig är förvaltaren av vårt gemensamma kulturarv.


Hannäs Hembygdsförenings arkiv finns inrymt i källaren under Vitsippan. Lokalen är brand och vattensäkrad.


I arkivet finns handlingar och skrifter från gårdar, företag, föreningar, affärer, personer, ...


Arkivhandlingarna lånas inte ut. Arkivet är inget bibliotek, handlingarna får inte tas från Hembygdsföreningen. Arkivhandlingarna är unika, och om de förstörs eller försvinner kan de inte ersättas. Självklart lånas handlingarna ut för att studeras på plats. Arkivet är till för att användas, både nu och i framtiden.


Arbete pågår med att förtecka och katalogisera arkivdokumenten för att göra dem tillgänligare för forskning och till kommande generationer.Sockenrummet


Sockenrummet är en liten möteslokal i anslutning till arkivet, där man kan sitta och studera arkivhandlingar.  Där finns utrustning för att läsa microfilm ex. husförhörslängder (om man inte vill använda dator), se smalfilm och diabilder. Därtill finns en samling hembygdslitteratur och tidningsklipp.