Hitta - Kontakt

Hitta till Hannäs Hembygdsgård Domarvik


Medlem i Hannäs Hembygdsförening - Dataskyddsförordningen - GDPR


Som medlem i föreningen registreras dina personuppgifter i vårt medlemsregister. Ändamålet är att hålla ett korrekt och uppdaterat medlemsregister, samt att kunna kontakta dig per brev, E-post och telefon med kallelser och information. Dina uppgifter som registreras är:

  • Namn
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Fritidsadress i Hannäs
  • E-postadress

I och med att du erlägger din medlemsavgift, ser vi det som att du samtycker till att vi får registrera och lagra dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

VIKTIGT är att du snarast meddelar ev. ändringar av dina uppgifter till vår kassör, så att vi kan hålla medlemsregistret korrekt  uppdaterat!

Kontakt  • Visning av eller vill du hyra hembygdsgården kontakta

ordförande Lars Carlsson

0120-400 62, 0705-29 01 06

ingegerd.lasse@gmail.com


  • Vill du bli medlem kontakta

kassör Yvonne Rosander

0120-420 18, 0707-68 79 18

yrosor@gmail.com


  • Bankgiro: 5419-0202


  • Swish nr: 1232658425


  • Organisationsnummer: 822003-8213


Copyright © All Rights Hannäs Hembygdsförening


2020-02-10

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com