Hitta - Kontakt

Hitta till Hannäs Hembygdsgård Domarvik


Medlem i Hannäs Hembygdsförening - Dataskyddsförordningen - GDPR


Som medlem i föreningen registreras dina personuppgifter i vårt medlemsregister. Ändamålet är att hålla ett korrekt och uppdaterat medlemsregister, samt att kunna kontakta dig per brev, E-post och telefon med kallelser och information. Dina uppgifter som registreras är:

 • Namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Fritidsadress i Hannäs
 • E-postadress

I och med att du erlägger din medlemsavgift, ser vi det som att du samtycker till att vi får registrera och lagra dina personuppgifter i vårt medlemsregister.VIKTIGT är att du snarast meddelar ev. ändringar av dina uppgifter till vår kassör,

så att vi kan hålla medlemsregistret korrekt uppdaterat!

Du kan stötta föreningen genom att betala in medlemsavgiften för 2022 till

Bankgiro 5419-0202   -   Swish 123-265 84 25
Årsavgiften är 100 kr/person eller 200 kr/familj

G L Ö M   I N T E   A T T   S K R I V A   N A M N ! ! !

Tack för Ditt stöd!

Kontakt

 • Visning av  hembygdsgården kontakta Lars Carlsson
  070-529 01 06
  ingegerd.lasse@gmail.com

 • Vill du hyra hembygdsgården kontakta Ingegerd Carlsson

  070-330 34 94
  ingegerd.lasse@gmail.com


 • Vill du bli medlem
  kontakta Yvonne Rosander
  070-768 79 18
  yrosor@gmail.com


 • Bankgiro: 5419-0202
 • Swish nr: 123-265 84 25
 • Organisationsnummer:
  822003-8213
 • Epost: info@domarvik.se


Stöd kulturarvet

för framtiden

och kommande

generationer


Bankgiro 5419-0202

Swish 123-265 84 25


Tack för ditt stöd!