Hitta - Kontakt

Hitta till Hannäs Hembygdsgård Domarvik


Medlem i Hannäs Hembygdsförening - Dataskyddsförordningen - GDPR


Som medlem i föreningen registreras dina personuppgifter i vårt medlemsregister. Ändamålet är att hålla ett korrekt och uppdaterat medlemsregister, samt att kunna kontakta dig per brev, E-post och telefon med kallelser och information. Dina uppgifter som registreras är:

 • Namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Fritidsadress i Hannäs
 • E-postadress

I och med att du erlägger din medlemsavgift, ser vi det som att du samtycker till att vi får registrera och lagra dina personuppgifter i vårt medlemsregister.VIKTIGT är att du snarast meddelar ev. ändringar av dina uppgifter till vår kassör, så att vi kan hålla medlemsregistret korrekt  uppdaterat!

Hembygdsföreningens årsmöte är uppskjutet på obestämd tid på grund av Covid-19
Du kan stötta oss genom att betala in medlemsavgiften för 2020 till

Bankgiro 5419-0202
100 kr/person eller 200 kr/familj

Glöm inte skriva namn på inbetalaren!

Kontakt

 • Visning av  hembygdsgården kontakta Lars Carlsson
  0120-400 62, 070-529 01 06
  ingegerd.lasse@gmail.com

 • Vill du hyra hembygdsgården kontakta Ingegerd Carlsson

  0120-400 62, 070-330 34 94
  ingegerd.lasse@gmail.com


 • Vill du bli medlem
  kontakta Yvonne Rosander
  070-768 79 18
  yrosor@gmail.com


 • Bankgiro: 5419-0202


 • Swish nr: 123-265 84 25


 • Organisationsnummer:
  822003-8213