Container

Hembygdsgården Domarvik - Container


Byggnader

Containern i Domarvik 2014.


Containern är snart på plats

.

Containern flyttades till Domarvik 2014, och placerades bakom TV-baracken. Den används till förvaring av trädgårdsredskap.


Tillbyggnad av TV-baracken 2019.


Under hösten 2019 förlängdes taket på TV-baracken och försågs med väggar. Plåtcontainern blev mer osynlig och det blev ett extra förvaringsutrymme för lotteristånd, tegel, mm.


Ursprungliga byggnader
Nyuppförda byggnader

Hitflyttade byggnaderKulturlämningar