Körvandring

Jonsbo Körvandring


Maskiner

Körvandringen i Domarvik 2015.

Körvandringen i Jonsbo 2004.

Körvandringen flyttades från Jonsbo i Tryserums socken 2004, och var klar för invigning i Domarvik 2015.


Körvandringen är tillverkad av Anders Willhelm Jonsson (1841-1935). Han föddes i Storgården i Falerum. När Anders tjänade som dräng i Skårsjö fick han köpa loss en bit mark. Han snickrade själv boningshus och ladugård. Gården fick namnet Jonsbo efter Jonsson.


Körvandringen är skänkt av Jan-Eric Andersson i Brantsbo, som räddade den i samband med rivningen av ladugården i Jonsbo.


Lördagen den 5 september 2015 återinvigdes körvandringen av Magnus Jonsson i Högtomta. Magnus är son till Holger Jonsson i Högtomta, som är son till Efraim Jonsson i Löterna, och som i sin tur är son till Anders Jonsson i Jonsbo, som var den som tillverkade körvandringen.


Tröskning av havre skedde även med hjälp av ångdrift i samband med invigningen. Tröskverket på den högra bilden har tillhört Karl-Erik Ståhlbom i Solvesta.

Magnus Jonsson  invigde körvandringen och knöt upp den första neken. Därefter matade han in neken i tröskverket på övervåningen.


Dag Petersson assisterade bakom det ångdrivna tröskverket.