Museiföremål

Museiföremål


Föremålssamling

Föremålssamlingen består av ca 3 000 föremål som maskiner, verktyg och redskap som använts inom jord- och skogsbruk, och i olika yrkesutövningar. Därtill möbler, husgeråd och redskap som använts i hushållet. Storleken på föremålen varierar från knappnålar till en lokomobil på 3 400 kg. Övervägande antal föremål finns utställda i hembygdsgården Domarvik.


Arbete pågår med att inventera och katalogisera föremålen, och att gallra i samlingen. Därtill att reparera och utföra förebyggande konservering för att vårda och skydda föremålen, så att de bevaras till kommande generationer. Även arbetas med att öka tillgängligheten för besökare, och att göra samlingen åskådligare och intressantare för att skapa  engagemang och inlevelse  för kulturarvet.


De flesta föremålen är invererade, men en del återstår. Inventarielistan och tillhörande foton uppdateras efter hand.


Vad är detta?


Vi har en del föremål som vi inte vet vad de heter eller vad de har använts till. Titta gärna på oidentifierade föremål till höger och hjälp oss att identifiera dem. Vet du vad något föremål är, skicka ett mail till webmaster längst ned till höger.