Hönshus med Vagnslider

Hembygdsgården Domarvik - Hönshus med vagnslider


Byggnader

Hönshuset med ...

... vagnslidret 2016.

Hönshuset med vagnslider och övervåning är en äldre ursprunlig byggnad och byggåret är okänt. Det kan vara 1901 enligt en ristning i en innervägg. Uthuslängan finns inte med på kartan från 1874.


Enligt syneprotokollet från 1919 är uthuslängan 6,8 m lång, 5,6 m bred och långsidan 3 m hög, av stolpar och rödfärgade brädor, under   sticktak, innehållande vedskjul, lider och hönshus. Hönshusdelen är av liggande timmer.


Övervåningen är inredd som museum med en snickeri och ett skomakeri.

Interiör i snickarboden.

Interiör i skomakeriet.

Copyright © All Rights Hannäs Hembygdsförening


2020-05-29

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com