Hönshus med Vagnslider

Hembygdsgården Domarvik - Hönshus med vagnslider


Byggnader

Hönshuset med ...

... vagnslidret 2016.

Hönshuset med vagnslider och övervåning är en äldre ursprunlig byggnad och byggåret är okänt. Det kan vara 1901 enligt en ristning i en innervägg. Uthuslängan finns inte med på kartan från 1874.


Enligt syneprotokollet från 1919 är uthuslängan 6,8 m lång, 5,6 m bred och långsidan 3 m hög, av stolpar och rödfärgade brädor, under   sticktak, innehållande vedskjul, lider och hönshus. Hönshusdelen är av liggande timmer.


Hönshuset är inrett som snickarbod med bl.a. en trampsvarv och en trampdriven bandsåg.


En trappa upp på övervåningen finns ett skomakerimuseum. Det kommer att flyttas till en lämpligare lokal.

Interiör i snickerboa.

Interiör i skomakeriet.