Steghus

Hembygdsgården Domarvik - Åsen Steghus


Byggnader

Steghuset i Domarvik 2020.


Steghuset vid Åsen 2001.


Steghuset flyttades från Åsen till Domarvik 2020. Vi kan inte riktigt tidsbestämma när steghuset uppfördes vid Åsen men det skedde sannolikt kring år 1930, då kronojägare Pär Ingritz bodde på Åsen.


Steghus utgör numera en rätt ovanlig bevarad byggnad i vårt land. I Falerums by finns ett steghus att beskåda alldeles intill vägen! Betydelsen av steghus försvann på 50-talet när man började tillverka stegar av järn eller senare aluminium och som inte krävde samma skydd för väder och vind.


Den främre trästegen tillhör steghuset och dess skick är imponerande med tanke på åldern. Hur många personer det krävdes för att resa den tunga stegen kan man ju också fundera över.


Åsens steghus har  utgjort en plats där man under dess tak sparade tegel eller andra föremål som det fanns behov av att skydda för väder och vind. Steghuset fick också tidvis utgöra lekplats för byns barn och enligt uppgift fick då steghuset i leken föreställa en buss. Väskorna utgjordes av tillkapade tjocka plankstumpar. Tyvärr är busslinjen nerlagd enligt säkra källor.


Lasse Carlsson flyttade steghuset med sin skogsmaskin Hemek. Lägg märke till telefonledningarna, ADSL och fast telefoni via kopparlinor, som Telia beslutade att stänga av sommaren 2020.

Steghuset vid Åsen 2002.

Ursprungliga byggnader
Nyuppförda byggnader

Hitflyttade byggnaderKulturlämningar