Skogsbruksmuseum

Hembygdsgården Domarvik - Skogsbruksmuseum


Byggnader

Skogsbruksmuseet används för förvaring av kälkar och redskap  för virkestransport.


Skogsbruksmuseet 2014.