Skogsmuseum

Hembygdsgården Domarvik - Skogsmuseum


Byggnader

Skogsmuseet  2014.


Skogsmuseet  2022.


Skogsmuseet byggdes på 1980-talet och består av ett tak på stolpar. Det används till att kälkar, kolryssar och andra redskap för skogstransporter ska stå skyddade under tak.


Planering är att bygga ett nytt skogsmuseum mittemot masinhallen med bättre plats för kälkar, kolryssar, mm.


Ursprungliga byggnader
Nyuppförda byggnader

Hitflyttade byggnaderKulturlämningar