Fotografier

Fotografier


Fotosamling

Fotosamlingen omfattar ca 3 000 fotografier från tidigt 1900-tal till idag. Fotopärmarna finns i hembygdsgården Domarvik under sommarsäsongen, och förvaras i arkivet under vintern. Stor del av fotosamlingen finns publicerad hos Sveriges Hembygdsförbund. Länk till höger till SHF Utforska platsen.


Ett fotoregister står på planeringslistan, men har inte prioritet ett just nu.


Fotosamlingen till höger länkar endast till kontaktark med 35 bilder på varje sida. För att få en större och bättre bild samt information om bilden, gå in på Sveriges hembygdsförbund, länken till höger Utforska platsen och titta på fotona under respektive gård.


Har du någon mer information om ett foto, dela gärna med dig den till föreningen. Utan din unika kunskap kommer kunskap att gå förlorad. Du behöver naturligtvis inte veta allt om en bild, men minsta information är en viktig pusselbit.  Ange foto-nummer och uppgifter.


Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven kan givetvis bli borttagen efter kontakt med föreningen.


Kontakta Lars Carlsson 0705-29 01 06, ingegerd.lasse@gmail.com


THORINSKA FOTOSAMLINGEN

Folkskolläraren och fotografen Johan E. Thorin var verksam i Åtvidaberg under perioden 1890-1930. I samlingen finns också en del äldre fotografier som har tagits av Augusta Zetterling, en fotograf som verkade i Åtvidaberg omkring 1860- 70 talen. Länk till höger till bilder från Hannäs i samlingen.


KNUT BÄCKS FOTON

Musikern och kompositören Knut Bäck (1868-1953) hade stort intresse för fotografering. Knuts föräldrar Christoffer och Lina Bäck ägde Hägerstad skattegård med Hägerstad slott under åren 1880-1902. Tiden för fotograferingen 1895-1899. Länk till höger till bilder från Hägerstad.


TOPOTEK ÖSTERGÖTLAND

Bilder på gårdar som tillhörde Burenskiöldska fideikommisset som hade stora egendomar spridda i flera socknar. Fotograferingen är troligen från 1930-talet. Länk till höger till bilder från Hannäs socken.