Fotografier

Fotografier


Fotosamling

Fotosamlingen omfattar ca 3 000 fotografier från tidigt 1900-tal till idag. Fotopärmarna finns i hembygdsgården Domarvik under sommarsäsongen, och förvaras i arkivet under vintern. Större delen av fotosamlingen finns publicerad på Bygdeband, och arbetet fortlöper.


Ett fotoregister står på planeringslistan, men har inte prioritet ett just nu.


Fotosamlingen till höger länkar endast till kontaktark med 35 bilder på varje sida. För att få en större och bättre bild samt information om bilden, gå in på Bygdeband och titta på fotona under respektive gård.


Har du någon mer information om ett foto, dela gärna med dig den till föreningen. Utan din unika kunskap kommer kunskap om flera generationer att gå förlorad. Du behöver naturligtvis inte veta allt om en bild, men minsta information är en viktig pusselbit.  Ange foto-nummer  och uppgifter.


Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven kan givetvis bli borttagen efter kontakt med  föreningen.


Kontakta Lars Carlsson 0120-400 62, 0705-29 01 06, ingegerd.lasse@gmail.com


Copyright © All Rights Hannäs Hembygdsförening


2020-02-10

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com