Beijer Råoljemotor

Beijers Råoljemotor - "lättstartad och driftsäker"


Maskiner

Råoljemotorn kommer från Larum Solhöjden. Den flyttades till Domarvik 1993.


Beijers motorfabrik startade i Vimmerby i närheten av Gästgivarhagen 1908 som en avknoppning till ett företag i Kristdala. I företaget tillverkades motorer av olika slag, mest råoljemotorer i gjutjärn. Motorerna var lämpliga för drift av sågverk, tröskverk, kvarnar, stenkrossar m. m.

Tillverkare

AB Beijers Motorfabrik Vimmerby

Tillverkningsår

1935

Tillverkningsnummer

1966

Motor

1-cylindrig 2-takts tändkulemotor

Normalt varvtal

375 rpm

Effekt vid 375 rpm

16 hk

Drivmedel

råolja/dieselolja

Beijers råoljemotor drar ett Thermaenius tröskverk. (Bild 1595)

Råoljemotorn har ingen inbyggd kylare, utan en separat vattenkylare placerad bredvid. Vattnet pumpas från råoljemotorn upp i röret i mitten av kylaren. När vattnet rinner nedför de vridna platta stålstängerna till behållaren kyls det. Det avkylda vattnet i behållaren pumpas sedan tillbaka till motorn.