Hembygdsgården

Hembygdsgården Domarvik


Domarvik var torp under Grävsätter. Det är omnämnt som mindre oskattlagt äldre torp i beskrivningen från 1780. Namnet Domarvik behöver inte ha med domare att göra, utan det forna namnet lär ha varit ”Domsevik”. Dock tillhörde det lagmannen Karl Ulrik Silfversparre på 1700-talet.


Karl och Nanny Pettersson med barnen Sera, Karl och Stina kom till Domarvik 1922 och då planterade Karl körsbärsträdet framför stugan. Framför huset var en grusgård med staket mot landsvägen som passerade förbi intill västra gaveln. Hönshuset och logen fanns. I ladugården fanns plats för en häst, tre kor och ett ungdjur. Djuren leddes ner till sjön för att vattnas. Karl utökade åkermarken från sju till nio tunnland.

Yngsta dottern Stina gifte sig med Josef Karlsson och 1938 tog de över arrendet efter Stinas föräldrar Då var stalldelen i ladugården nybyggd med plats för en häst, fyra kor och en kviga. Även magasinet och källaren var nybyggda. Samtidigt hade vatten och avlopp dragits in i både boningshuset och i ladugården. Stina och Josef bodde i Domarvik och brukade jorden till 1952. Året efter blev Domarvik hembygdsgård.

Domarviks sista boende och brukare, Stina och Josef Karlsson,  som avträdde arrendet 1952.

Domarvik 1777


På kartan daterad 1777 finns ingen ladugård inritad, och inte heller  några uthus.


Mangårdsbyggnaden  är inritad på samma plats som den ligger  idag.

Domarvik 1874


  På kartan daterad 1874 finns en ladugård med loge och en utbyggnad där det fanns en körvandring.


Mangårdsbyggnaden och ladugården med loge är inritade  på samma plats som de finns idag.


De tre övriga byggnaderna som är inritade på kartan finns inte kvar idag.


Vägen passerar västra gaveln på huset och fortsätter sedan bakom ladugården.

Domarvik 1945


  På kartan daterad 1945 finns ladugården. Körvandringen är borta, den revs troligen när ny stalldel  byggdes 1938.


Hönshuset med vagnslidret och magasinet finns på samma plats som idag.


Även mangårdsbyggnaden är inritad  på samma plats som idag.


Byggnaden väster om magasinet inritad på kartan finns inte kvar idag.


Vägen som passerar norra gaveln på ladugården finns idag som en stensatt kant bakom containern.

Domarvik 2023


Hembygdsgården Domarvik som det ser ut idag med alla byggnader, de som är ursprungliga och de som är hitflyttade.


Byggnadsinventering 2023


Byggnader