TV-barack

Hembygdsgården Domarvik - Löpgöl TV-barack


Byggnader

TV-baracken 2014.

TV-baracken flyttades från Löpgöl i Gärdserum till Domarvik 1978. Baracken används till lottförsäljning vid evenemang.


TV-baracken var före flytten placerad vid slavsändaren i Löpgöl. I televisionens barndom fanns inga automatiska eller fjärrmanövrerade system, och baracken var därför bemannad i samband med TV-sändningar.


Marksänd TV distribueras via radiovågor, vilka överförs från en huvudsändare till slavsändare, som sänder vidare till andra slavsändare osv., och i slutändan till en mottagare hos TV-tittaren.

Svenska TV-sändningar inleddes i blygsam skala med provsändningar  redan den 29 oktober 1954. Inledningsvis genom ett kort program på fredag kväll då vädret och händelser under veckan rapporterades under ca 30 minuter. Andra kvällar visades bara testbild med ljud. Från årsskiftet 1954-1955 ökade provsändningarna till att visa program under någon timme flera kvällar i veckan.


Den officiella starten av TV-sändningar i Sverige ägde rum den 4 september 1956. Det beslutades att programmen endast skulle sändas i en kanal, och att televisionen skulle vara reklamfri och finansieras genom licensavgifter. 1957 inleddes reguljära sändningar.

Två år senare slog tv igenom på allvar med fotbolls-VM i Sverige 1958. Samma år startade det första nyhetsprogrammet Aktuellt. Därefter gick de tekniska framstegen i en rasande fart. Först fick vi två kanaler, och sedan kom färgteven.

Ursprungliga byggnader
Nyuppförda byggnader

Hitflyttade byggnaderKulturlämningar