Mjölkvagn

Hällingsfall Mjölkvagn


Maskiner

Mjölkvagnen i Hällingsfall 2016.

Mjölkvagnen användes när man mjölkade ute i hagen på sommaren. Motorn är en 1-cylindrig 4-takts bensinmotor av märket International Harvester tillverkad 1938, som användes till att driva mjölkmaskinen. Det fanns även en tank kopplad till motorn, och i den via en värmeväxlare, värmdes vattnet som användes till diskningen efter mjölkningen.


Den transportabla mjölkvagnen byggdes av Yngve Jonsson 1956, samma år som han övertog Helgestad i Kuddby efter sin far. Motorn hade tidigare använts i ladugården, men ersattes där av en elmotor när Kuddby elektrifierades 1948.


Sommartid flyttades mjölkvagnen mellan de olika betena, och det hände att den stod alldeles utanför idrottsplatsen i Kuddby. Ibland på söndagskvällar när min svärfar och jag skötte mjölkningen, stod Yngve i målet för att hålla nollan åt laget Kuddby IF. Då hörde vi heja-ropen från fotbollsplanen.


När Yngve och Ebba sedan övertog Ebbas släktgård i Hällingsfall 1964, fick mjölkvagnen följa med, och den användes under de första åren. Många gånger stod man där och vevade och vevade, och blev lika glad varje gång motorn puttrade igång. Korna gick för det mesta snällt in i vagnen för att bli mjölkade.


När mjölkvagnen inte längre användes, stod den under många år vid Hällingsfalls vattenloge. I december 2016 hämtades mjölkvagnen där, för att mellanlanda för reparation och underhåll, innan den placeras i Domarvik till midsommar 2017.


Tips:  https://www.youtube.com/watch?v=WIi1lGbzYwg Motorn startar först efter 8 min!


Mjölkvagnen och underedet lastades på Lasse Carlssons skotare för transport. Skotaren av fabrikat Hemek passar snart även den som museeföremål i Domarvik.