Kulturvandringar

Kulturvandringar


I Hägerstad naturreservat har RAÄ inventerat att det finns 55 gravar från vikingatid.


Överallt i naturen finner man spår efter tidigare generationer. Det kan vara gravar, torpgrunder och odlingsrösen, kolbottnar och spisruiner efter kolarkojor, kvarnar och mycket mer. Hembygdsföreningen anordnar kulturvandringar och studiecirklar för att utforska var folk har bott och verkat i trakten.

Vandring i kanaler för bevattning vid Brantsbo.

Uppsättning av torpskylt på grunden av torpet Källsveden vid Knappemåla.

Torpvandring med traktor och balvagnar på Solvestad.