Verksamhet

Verksamhet


Hembygdsföreningen är en del av bygden som skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Föreningen är öppen för alla, och hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.


Under sommartid sker nationaldagsfirande, friluftsgudstjänster och andra aktiviteter i hembygdsgården Domarvik. Årets stora begivenhet är midsommarfesten med dans runt lövad stång, lekar, tipspromenad, kaffeservering, m.m. Då är smedjan, lokomobilen och andra maskiner igång.


Hembygdsföreningen anordnar kulturvandringar och studiecirklar.


Under sommarhalvåret pågår inventering av alla föremål som finns samlade i hembygdsgården. Vinterhalvåret ägnas åt inventering av arkivdokument. Foton, dokument och skrifter publiceras fortlöpande på Bygdeband.


Underhåll av byggnader är även ett arbete som fortskrider, renoveringsbehovet är stort.

Verksamhet

Vad minns du av ditt 1900-tal?


Har du några minnen som du vill dela med dig av till  kommande generationer?


Det är de personliga minnena som sätter knorr på historien!


Förslag på ämnen