Samlingar

Samlingar


Samlingar

Hannäs Hembygdsförening har olika samlingar som kan berika varandra. Det är viktigt att ha ett helhetsbegrepp på allt det kulturarv som bevaras hos föreningen.

 

Man kan inte spara på allt! Då försvinner det som är värdefullt in i det som är skräp. Man måste rensa och göra ett urval. Allt är inte intressant. Det är en stor och viktig uppgift att gallra!


Alla museer har samlingar som är unika. Hannäs Hembygdsförenings samlingar består av publika museiföremål, foton och dokument. Museiföremålen finns i hembygdsgården Domarvik och dokumenten förvaras i föreningens arkiv. Fotopärmarna finns i Domarvik under sommaren och i arkivet under vintern.


Arbete pågår med att inventera och katalogisera föremål, fotografier och arkivdokument.