Maskiner

Maskinparken


Maskiner

Föreningens maskinpark består av en Munktell lokomobil från 1907, en Fordson traktor från 1923,  en Munktell BM 21 från 1950,   och en  Beijers motorfabrik råoljemotor tillverkad 1935, samt en International Harvster motor med remskiva.