Underhåll och renovering

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com

 

Copyright © All Rights Hannäs Hembygdsförening

 

2018-02-11

 

Rödmålning av utbyggnaden bakom ladugården för tröskvandringen 2014.

 

Underhåll av byggnader är ett arbete som ständigt pågår, renoveringsbehovet är stort. Rödmålning av alla byggnader fortskrider och är snart klart. Alla dörrar och luckor är målade med Roslagsmahogny med kimrök. Till våren återstår att måla entrédörrarna till boningshusen, samt knutbrädor och fönsterfoder.

 

Länsstyrelsen har beviljat stöd till renovering av fönster!

 

Vi kommer att få i bidrag 176 971,-/80% från Lantbruksenheten och Regionalekonomiska enheten, varav 45,76% kommer från EU. Därtill 22 121,-/10% från Kultur- och samhällsbyggnadsenheten. Resterande 10% får vi stå för själva. Totalt är kalkylerat 221 214,-.

 

Under vinterhalvåret 2017-18 kommer fönsterbågarna att renoveras av Fönster & Hantverk i Linköping. I projektet medverkar antikvarie Bengt Häger. Fönsterkarmar och foder blir renoverade i egen regi.

 

Syftet med fönstrprojektet är att bevara kulhistoriskt värdefulla byggnader. Därtill ska vi bygga ramper fär att öka tillgängligheten.

Alla fönsterbågar hämtades 2017-11-06, och fönstergluggarna täcktes med skivor.