Underhåll och renovering

Underhåll och renovering

 

Rödmålning av utbyggnaden bakom ladugården för tröskvandringen 2014.

 

Underhåll av byggnader är ett arbete som ständigt pågår, renoveringsbehovet är stort. Rödmålning av alla byggnader fortskrider och är snart klart. Alla dörrar och luckor är målade med Roslagsmahogny med kimrök. Till våren återstår att måla entrédörrarna till boningshusen, samt knutbrädor och fönsterfoder.

 

 

Länsstyrelsen har beviljat stöd till renovering av fönster!

 

Vi har beviljats bidrag med 176 971,-/80% från Lantbruksenheten och Regionalekonomiska enheten, varav 45,76% kommer från EU. Därtill 22 121,-/10% från Kultur- och samhällsbyggnadsenheten. Resterande 10% står vi för själva. Totalt är kalkylerat 221 214,-.

 

Under vinterhalvåret 2017-18 har fönsterbågarna renoverats av Fönster & Hantverk i Linköping. I projektet medverkar antikvarie Bengt Häger. Fönsterkarmar och foder har renoverats i egen regi.

 

Syftet med fönsterprojektet är att bevara kulhistoriskt värdefulla byggnader. Därtill har vi ökat tillgängligheten med ramper.

 

Alla fönsterbågar hämtades 2017-11-06, och fönstergluggarna täcktes med skivor.

Copyright © All Rights Hannäs Hembygdsförening

 

2019-02-06

 

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com