Jordkällare

Hembygdsgården Domarvik - Jordkällare

 

Byggnader

Jordkällaren 2016.

Ruin av gammal jordkällare 2016.

Jordkällaren gjöts och byggdes 1938.

 

Källaren är 3,9 m lång och 3 m bred invändigt av cement under grästak. Den är delad i ett mindre förrum och ett större rum innanför.

 

Det finns spår av två grunder efter tidigare källare. Den äldsta är 3,3 m lång och 2,6 m bred och den senare är 3,6 m lång och 3,1 m bred.Mellan de gamla källargroparna finns även en grop efter en stuka.

 

Små husbehovsstukor användes i äldre tider som ett alternativ till jordkällare eller som ett komplement ifall andra lagringsutrymmen inte räckte till.

 

En stuka anläggs på en plats där vatten inte samlas vintertid. I dess kärna läggs rotfrukter blandade med t.ex. sand eller torv. Ovanpå lades halm eller löv i ett luftigt isolerande lager, och ytterst ett tjockt lager jord. Temperaturen i en välbyggd stuka sjunker aldrig under noll, varför rotfrukter klarar sig fram till vårkanten.

Ursprungliga byggnader

 

 

 

 

 

 

 

Hitflyttade byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturlämningar

 

 

Copyright © All Rights Hannäs Hembygdsförening

 

2019-03-02

 

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com