Hönshus med Vagnslider

Hembygdsgården Domarvik - Hönshus med vagnslider

 

Byggnader

Hönshuset med ...

... vagnslidret 2016.

Hönshuset med vagnslider och övervåning är en äldre ursprunlig byggnad och byggåret är okänt. Det kan vara 1901 enligt en ristning i en innervägg. Uthuslängan finns inte med på kartan från 1874.

 

Enligt syneprotokollet från 1919 är uthuslängan 6,8 m lång, 5,6 m bred och långsidan 3 m hög, av stolpar och rödfärgade brädor, under sticktak, innehållande vedskjul, lider och hönshus. Hönshusdelen är av liggande timmer.

 

Övervåningen är inredd som museum med en snickeri och ett skomakeri.

Ursprungliga byggnader

 

 

 

 

 

 

 

Hitflyttade byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturlämningar

 

 

Interiör i snickarboden.

Interiör i skomakeriet.

Copyright © All Rights Hannäs Hembygdsförening

 

2019-03-02

 

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com