Hönshus med Vagnslider

Hembygdsgården Domarvik - Hönshus med vagnslider

 

Byggnader

Hönshuset med ...

... vagnslidret 2016.

Hönshuset med vagnslider och övervåning är en äldre ursprunlig byggnad och byggåret är okänt, det kan vara 1922 enligt en ristning i en innervägg.

 

Uthuslängan är 6,8 m lång, 5,6 m bred och långsidan 3 m hög, av stolpar och rödfärgade brädor, under tak av tegel på sticktak, innehållande vedskjul, lider och hönshus. Hönshusdelen är av liggande timmer.

 

Övervåningen är inredd som museum med en snickeri och ett skomakeri.

Interiör i snickarboden.

Interiör i skomakeriet.

Copyright © All Rights Hannäs Hembygdsförening

 

2017-11-14

 

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com