Ladugård

Hembygdsgården Domarvik - Ladugård

 

Byggnader

Ladugården med loge 2016.

Ny stalldel byggs 1938.

På kartan daterad 1777 finns ingen ladugård inritad. På kartan daterad 1874 finns en ladugård med loge och med en utbyggnad med en körvandring.

 

Stalldelen som fanns före 1938 i ladugården var 8 m lång, 5 m bred och 3 m hög, av rödfärgat timmer under tak av stickor på brädor. I ladugården fanns plats för en häst, tre kor och ett ungdjur. Djuren leddes ner till sjön för att vattnas. Nuvarande ladugård/stalldel byggdes 1938, med plats för en häst, fyra kor och en kviga. Då drogs det in rinnande vatten i ladugården, dock med handpump.

 

Logen och höskullen är desamma som finns på kartan från 1874. Logdelen är 11,9 m lång, 6 m bred och långsidan 4,3 m hög, av stolpar och rödfärgade brädor under tak av stickor. Utbyggnaden och körvandringen revs troligen i samband med ombyggnaden.

 

Efter att Hembygdsföreningen övertog Domarvik byggdes ladugården om och inreddes till cafeteria, och 1994 tillbyggdes ett nytt kök. På skullen förvars en samling med äldre redskap, och i mjölkrummet finns äldre mjölktillbehör.

Ladugården får nytt tak. Korten är tagna innan stalldelen förlängdes 1994 för ett nytt kök. På kortet överst är det fyra fönster på sidan.

Copyright © All Rights Hannäs Hembygdsförening

 

2017-11-14

 

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com