Bodlänga

Hembygdsgården Domarvik - Målen Bodlänga

 

Byggnader

Boden som tillbyggnad på baksidan av logen i Domarvik, används som skydd för körvandringen. 2016.

Boden i Målen 2010.

Bodlängan flyttades i delar från Målen till Domarvik 2012. Väggarna byggdes sedan upp runt körvandringen som en utbyggnad bakom logen. Allt var klart till invigningen av körvandringen vid tröskdagen i Domarvik 2015.

 

Bodlängan är troligen byggd runt 1900. Den revs hösten 2012 för att ge plats för ett garage i Målen.

 

När boden stod i Målen förvarades redskap i längans vänstra rum. I det mittre rummet förvarades mjöl, och i det högra fanns separator och smörkärna.

 

Vid markarbetet efter att boden flyttats, hittades en meter under markytan hundratals skor. I husförhörslängden (1814-1894) finns ingen skomakare i Målen. Skofyndet är och förblir en gåta!

 

 

Skor i hundratal!

Ursprungliga byggnader

 

 

 

 

 

 

 

Hitflyttade byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturlämningar

 

 

Copyright © All Rights Hannäs Hembygdsförening

 

2019-03-02

 

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com