Dokument

Dokument


Arkivdokument

Arkivet


Arkivet är inrymt i källaren under Vitsippan. Lokalen är brand och vattensäkrad.


I arkivet finns ca 2 000 dokument arkiverade, innehållande gårdshandlingar, skrifter och dokument från olika verksamheter, ex. företag, föreningar och affärer.


Arbete pågår med att inventera och katalogisera arkivdokumenten för att göra dem tillgänligare   för forskning och till kommande generationer.


Inventarielistan uppdateras efter hand.

Sockenrummet


  Sockenrummet är en liten  möteslokal i anslutning till arkivet, där man kan sitta och studera arkivdokument.  Där finns utrustning för att läsa microfilm ex. husförhörslängder, se smalfilm och diabilder, samt en samling hembygdslitteratur.

Copyright © All Rights Hannäs Hembygdsförening


2020-02-10

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com