Maskiner

Maskinparken

 

Maskiner

Föreningens maskinpark består av en Munktell lokomobil från 1907, en Fordson traktor från 1923, en Munktell BM 21 från 1950, och en Beijers motorfabrik råoljemotor tillverkad 1935, samt en International Harvster motor med remskiva.

Copyright © All Rights Hannäs Hembygdsförening

 

2019-03-02

 

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com